Політика конфіденційності

Шановний гість!

Зазначена інформація, розроблена відповідно до чинного законодавства України та Генерального регламенту про захист даних (General Data Protection Regulation), допоможе Вам зрозуміти принцип і порядок збору нами Ваших персональних даних, надасть інформацію про права у зазначеній сфері та заходи, які ми приймаємо по їх захисту. Крім того, рекомендуємо Вам ознайомитися з Правилами безпеки. У разі виникнення питань, пов’язаних з політикою конфіденційності, Ви можете зв’язатися з нами в будь-який час, відправивши повідомлення на електронну адресу: info@www.izolyatsiya.com.ua

Ми дбаємо про Вашу конфіденційності!

З повагою, колектив Квест проекту ІЗОЛЯЦІЯ

Політика конфіденційності на сайті

Izolyatsiya.com.ua

Справжня Політика конфіденційності на сайті Izolyatsiya.com.ua (далі – Політика) регулює порядок обробки та використання персональних та інших даних користувачів сайту Izolyatsiya.com.ua (далі – Користувач) та (або) передаються Користувачами Компанії Квест проект ІЗОЛЯЦІЯ (далі – Оператор ).

1. Терміни та визначення

Терміни, використовувані в зазначеному нижче значенні:

1. «Персональні дані» – персональні та інші дані, які стосуються прямо або побічно до певної або визначаємої фізичної особи, які Користувач надає з власної волі при бронюванні квесту в процесі використання функціоналу сайту.

2. «Законодавство» – діючі нормативно-правові акти України.

3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія або їх сукупність, що здійснюються з використанням інформаційних (автоматизованих) систем і без таких по відношенню до Персональних даних, включаючи: збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, систематизацію, зміна (уточнення, оновлення ), відновлення, витяг, використання і поширення (в тому числі передача третім особам), знеособлення, блокування, видалення, знищення Персональних даних.

4. «Оператор» – творче об’єднання Квест проект ІЗОЛЯЦІЯ, самостійно або спільно з іншими особами організовує і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

5. «Адміністрація сайту Izolyatsiya.com.ua» – уповноважені Оператором на управління сайтом співробітники, які діють від імені Компанії Квест проект ІЗОЛЯЦІЯ, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних.

6. «Користувач сайту Izolyatsiya.com.ua» – особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет, що використовує Сайт Компанії і вступила з Оператором в договірні правовідносини.

7. «Сайт» – сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою: http://www.www.izolyatsiya.com.ua.

Всі виключні права на Сайт і його окремі елементи (включаючи програмне забезпечення, дизайн) належать Оператору в повному обсязі. Передача виключних прав Користувачеві не є предметом цієї Політики конфіденційності.

8. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Адміністрацією сайту або іншим отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

9. «Суб’єкт персональних даних» – фізична особа, яка є Користувачем, а також особа, до якої відносяться Персональні дані.

10. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері Користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

11. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

1. Загальні положення

1.1. Справжня Політика розроблена відповідно до норм Конституції України, Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» та інших національних діючих нормативно-правових актів, які регулюють правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, і визначає порядок роботи з персональними даними користувачів і (або) передаються Користувачами, а також вимоги щодо забезпечення їх безпеки.

1.2. Передаючи Оператору персональні і інші дані за допомогою Сайту, Користувач підтверджує свою згоду на збір, обробку та використання зазначеної інформації в цілях і на умовах, викладених в цій Політиці.

1.3. Якщо Користувач не згоден з наступними умовами, він зобов’язаний припинити використання Сайту.

1.4. Адміністрація сайту Izolyatsiya.com.ua (далі – Адміністрація сайту) не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту.

1.5. Заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних є складовою частиною діяльності Оператора.

1.6. Безумовним акцептом цієї Політики є початок використання Сайту Користувачем.

1.7. Здійснюючи бронювання надання послуг з організації ігор (квестів), Користувач погоджується з умовами цієї Політики і вступає з Оператором в договірні правовідносини.

1.8. Справжня Політика застосовується тільки до Сайту Компанії Квест проект ІЗОЛЯЦІЯ. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті Компанії.

2. Принципи обробки Персональних даних

2.1. Обробка Персональних даних Оператором і Адміністрацією сайту здійснюється відповідно до таких принципів:

2.1.1. Законність і справедлива основа обробки Персональних даних.

Оператор вживає всіх необхідних заходів щодо виконання вимог Законодавства і не оброблює Персональні дані у випадках, коли це не дозволяється Законодавством, не використовує Персональні дані на шкоду Користувачеві.

2.1.2. Обробка тільки тих Персональних даних, які відповідають заздалегідь оголошеним цілям їх обробки.

Відповідність змісту та обсягу оброблюваних Персональних даних заявленим цілям обробки.

Недопущення обробки Персональних даних, несумісних з цілями збору Персональних даних, а також надлишкових по відношенню до заявлених цілей їх обробки.

Оператор і Адміністрація сайту обробляють Персональні дані виключно з метою виконання договірних зобов’язань перед Користувачем.

2.1.3. Забезпечення точності, достатності та актуальності Персональних даних по відношенню до цілей обробки Персональних даних.

Оператор і Адміністрація сайту приймає усі розумні заходи з підтримки актуальності оброблюваних Персональних даних, включаючи, але не обмежуючись реалізацією права кожного Користувача отримувати для ознайомлення свої Персональні дані і вимагати від Оператора їх уточнення, блокування або знищення в разі, якщо Персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявлених вище цілей обробки.

2.1.4. Зберігання Персональних даних у формі, що дозволяє визначити Користувача Персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі обробки Персональних даних, якщо термін зберігання Персональних даних не встановлено Законодавством або договором, стороною якого або вигодонабувачем за яким є Користувач Персональних даних.

2.1.5. Неприпустимість об’єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних Інформаційних систем Персональних даних.

3. Умови обробки Персональних даних

3.1. Обробка Персональних даних Оператором і Адміністрацією сайту допускається в наступних випадках:

3.1.1. При наявності згоди Користувача на обробку його Персональних даних.

3.1.2. При передачі Персональних даних Користувачем, який в свою чергу гарантує, що попередньо отримав від Суб’єкта персональних даних згоду на передачу даних Оператору.

3.1.3. Персональні дані підлягають опублікуванню або обов’язковому оприлюдненню відповідно до Законодавства.

3.1.4. Оператор не розкриває третім особам і не поширює Персональні дані без згоди Користувача, якщо інше не передбачено Законодавством.

3.1.5. Оператор не оброблює жодних Персональні дані, що стосуються спеціальних категорій і стосуються расової і національної приналежності, політичних поглядів, релігійних або філософських переконань, стану здоров’я, інтимного життя Суб’єкта персональних даних, про членство Суб’єкта персональних даних в громадських об’єднаннях, за винятком випадків, прямо передбачених Законодавством.

3.1.6. Виконавець не здійснює транскордонну передачу Персональних даних користувачів, за винятком випадків, прямо передбачених Законодавством.

3.1.7. Оператор не приймає рішень, що породжують юридичні наслідки щодо Користувача або іншим чином зачіпають права і законні інтереси користувачів, на підставі виключно автоматизованої обробки Персональних даних.

Дані, що мають юридичні наслідки або зачіпають права і законні інтереси користувачів, підлягають перед їх використанням перевірці з боку уповноважених працівників Оператора.

4. Цілі обробки Персональних даних

4. Персональну інформацію Користувача Оператор і Адміністрація сайту обробляє в наступних цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача для дистанційного бронювання надання послуг з організації ігор (квестів), а також підтвердження бронювання.

4.1.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, контролю якості надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача;

4.1.3. Надання Користувачеві з його згоди оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Оператора;

4.1.4. Таргетування рекламних матеріалів;

4.1.5. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

5. Збір та обробка Персональних даних

5.1. Справжня Політика встановлює зобов’язання Оператора і Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Оператора і Адміністрації сайту при використанні Сайту або при бронюванні надання послуг з організації ігор (квестів).

5.2. В ході бронювання надання послуг з організації ігор (квестів) Користувач дозволяє Оператору і Адміністрації сайту отримувати і обробляти такі Персональні дані:

5.2.1. прізвище та ім’я Користувача

5.2.2. адреса електронної пошти (e-mail)

5.2.3. контактний телефон Користувача

5.2.4. країну і місто проживання

5.3. В ході використання Сайту Користувач дозволяє Оператору і Адміністрації сайту отримувати і обробляти такі Персональні дані:

5.3.1. псевдонім Користувача, інформацію про використання Користувачем Сайту, включаючи географічну адресу точки підключення Користувача до мережі Інтернет, інформацію про пошукові запити Користувача, про час і спосіб використання Сайту, адреси сторінок Сайту, відвіданих Користувачем, даних і записах елементів екрану, на які Користувач натискає кнопкою миші в процесі використання Сайту (історія відвідувань), реферер (адреса попередньої сторінки).

5.3.2. технічну інформацію про пристрої і операційні системи, які використовуються в процесі відвідування Веб-сайтів, IP-адреса Користувача і інформацію про використаний браузер.

6. Персональні дані третіх осіб,

використовувані Користувачами

6.1. Використовуючи Сайт та вступаючи в договірні правовідносини з Оператором, Користувач має право передавати дані третіх осіб для подальшого використання.

6.2. Користувач зобов’язується отримати попередню згоду суб’єкта Персональних даних на їх використання за допомогою Сайту.

6.3. Оператор і Адміністрація сайту зобов’язуються вжити необхідних заходів для забезпечення збереження Персональних даних третіх осіб, занесених Користувачем.

7. Обробка Персональних даних

за допомогою файлів Cookie та лічильників

7.1. Файли Сookie, що передаються Сайтом обладнанню Користувача і обладнанням Користувача Сайту, можуть використовуватися Оператором і Адміністрацією сайту для надання Користувачеві персоналізованих послуг, для таргетування реклами, яка показується Користувачеві, в статистичних та дослідницьких цілях, а також для поліпшення якості послуг.

7.2. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, які він використовував для відвідування сайтів в мережі Інтернет, можуть мати функцію заборони операцій з файлами Сookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів Сookie.

7.3. Надання певних персоналізованих послуг на Сайті можливо лише за умови, що прийом та отримання файлів Сookie дозволені Користувачем.

7.4. Структура файлу Сookie, його зміст і технічні параметри визначаються Оператором і Адміністрацією сайту і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

7.5. Лічильники, розміщені на Сайті, можуть використовуватися для аналізу файлів Сookie Користувача, для збору і обробки статистичної інформації про використання Сайту, а також для забезпечення працездатності Сайту в цілому або його окремих функцій.

8. Способи обробки і використання

персональних даних

8.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких.

8.2. Оператор і Адміністрація сайту має право використовувати адресу електронної пошти та контактний телефон Користувача для надання йому інформації про продукти та послуги Компанії, а також продукти та послуги, схожі з тими послугами, які Користувач запитує на Сайті, за винятком випадків, коли Користувач відмовляється від отримання згаданої інформації.

8.3. Відмовитися від використання адреси електронної пошти та контактного телефону в зазначених цілях Користувач може в будь-який момент одним із таких способів:

8.3.1. слідуючи інструкціям щодо відмови від розсилки в кінці електронного листа, отриманого від Компанії;

8.3.2. надіславши електронний лист з адреси електронної пошти Користувача за адресою info@www.izolyatsiya.com.ua з проханням не надсилати інформацію.

9. Передача Персональних даних

Користувачів третім особам

9.1. Оператор має право передавати Персональні дані Користувача без згоди Користувача наступним особам:

9.1.1. якщо третя особа є особою, яка надає послуги з організації ігор (квестів) Користувачам.

На Сайті здійснюється бронювання надання послуг з організації ігор (квестів) у юридичних осіб і індивідуальних підприємців, які надають послуги під торговою маркою Квест проект ІЗОЛЯЦІЯ. Право користування товарним знаком передається даним юридичним особам і індивідуальним підприємцям на підставі договорів комерційної концесії.

9.1.2. якщо є обов’язок передати Персональні дані відповідно до Законодавства, вимогами державних або правоохоронних органів або з метою запобігання злочинам;

9.1.3. якщо в результаті обробки персональних даних Користувача шляхом їх знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Компанії.

9.1.4. в інших випадках, прямо передбачених чинним Законодавством України.

9.2. Оператор має право передавати Персональні дані Користувача третім особам, не зазначених в п. 8.1 цієї Політики, в наступних випадках:

9.2.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії.

9.2.2. Передача необхідна в рамках використання Користувачем Сайту або надання Послуг Користувачу.

9.2.3. Передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або частини), при цьому до набувача переходять всі зобов’язання по дотриманню умов цієї Політики.

10. Заходи, що застосовуються для захисту Персональних

даних Користувача

10.1. Оператор і Адміністрація сайту приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту Персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

11. Права Користувача на відмову від використання

Персональних даних, зміна, доповнення, уточнення

персональних даних

11.1. Користувач має право в будь-який час реалізувати наступні права щодо тих даних, які можуть визнаватися персональними даними відповідно до Законодавства:

11.1.1. Користувач має право звернутися до Оператора або Адміністрації сайту з проханням про надання копії наявних у Компанії його Персональних даних або відомостей про порядок їх обробки;

11.1.2. Користувач має право звернутися до Оператора або Адміністрації сайту з проханням про оновлення і виправлення будь-яких зберігаються у Компанії його персональних даних, якщо вони застаріли чи є недостовірними;

11.1.3. Користувач має право відкликати свою згоду на обробку персональних даних.

11.2. Для реалізації будь-якого з перерахованих прав Користувачеві необхідно звертатися за адресою електронної пошти info@www.izolyatsiya.com.ua.

12. Інші положення

12.1. До цій Політиці і правовідносин між Користувачем, Оператором і Адміністрацією сайту, що виникають у зв’язку із застосуванням Політики, застосовується чинне Законодавство України.

12.2. Всі можливі спори підлягають вирішенню відповідно до Законодавства за місцем реєстрації Оператора. Перед зверненням до суду Користувач повинен дотримати обов’язковий досудовий порядок і направити Оператору відповідну претензію в письмовому вигляді. Термін відповіді на претензію складає 30 (тридцять) календарних днів.

12.3. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень Політики будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Політики конфіденційності.

12.4. Оператор має право в будь-який момент змінювати дану Політику (повністю або фрагментарно) в односторонньому порядку без попереднього узгодження з Користувачем. Всі зміни вступають в силу на наступний день після розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція постійно доступна на сторінці сайту www.izolyatsiya.com.ua.

12.5. Користувач зобов’язується самостійно стежити за змінами Політики конфіденційності шляхом ознайомлення з актуальною редакцією.

13. Контактна інформація Оператора

13.1. Товарний знак – Квест проект ІЗОЛЯЦІЯ.

13.2. Контактні телефони: +38 (063) 899-59-18; +38 (066) 173-57-47; +38 (067) 254-99-74.

13.3. Адреса електронної пошти: info@www.izolyatsiya.com.ua

13.4. Поштова адреса: 61002, Україна, м.Харків, вул. Чернишевська, 42.